723 07 88 99
Rejestracja online
Telefoniczna
Znany lekarz
Rejestracja online
Skorzystaj z formularza aby umówić wizytę. Oddzwonimy na podany numer i ustalimy dogodny dla Ciebie termin.

  Imię i nazwisko

  Email

  Telefon

  Rodzaj badania

  Preferowany termin wizyty

  Rejestracja telefoniczna
  Zadzwoń do nas aby umówić swoją wizytę.
  Godziny pracy
  Pn-pt 8:00-20:00
  Sob 9:00-14:00
  Zostaniesz przekierowany do serwisu Znany Lekarz
  Polityka prywatności

  Administratorem danych osobowych jest VITA-SKAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakusa 3-5/2, 53-319 Wrocław, NIP 8992900709 (zwana dalej „Administratorem”). W sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z nami telefonicznie.: 723 078 899, lub poprzez e-mail: kontakt@neoscan.pl

  Użytkownikiem jest każdy odwiedzający stronę internetową i/lub przesyłający dobrowolnie dane za pomocą formularzy na stronie http://www.neoscan.pl (zwana dalej „Stroną”).

  Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Strona i w jaki sposób może je wykorzystywać?
  Strona internetowa będzie wykorzystywała oraz w niektórych przypadkach zbierała informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
  W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe np. w przypadku  podejmowania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych w celu prawidłowej obsługi zapytania i realizacji usług. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody.
  Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.
  Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa.
  Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.
  Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);
  b. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);
  c. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO);

  Cookies
  Strona wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – odwiedzając Stronę możemy je odczytać przy ponownym połączeniu z Państwa komputerem. Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych, marketingowych (w postaci remarktingu) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
  Państwo jako Użytkownik Strony mają możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej uniemożliwiający przeglądarce przechowywanie plików cookies na Państwa komputerze. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie uniemożliwia Użytkownikowi korzystania ze Strony, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.
  Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu za pośrednictwem strony internetowej oraz programy służące do tego celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi.

  Informacja o politykach prywatności dostawców usług zewnętrznych
  • Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

  Zabezpieczenia
  Strona posiada środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Chronimy informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

  Kontakt
  Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też chcą skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw proszeni są o kontakt mailowy z Administratorem danych: kontakt@neoscan.pl lub kontakt listowny na adres Administratora.

   

  Pacjenci kierowani na badania rezonansu magnetycznego przez Medicover proszeni są o umawianie terminu wizyty wyłącznie drogą telefoniczną lub mailową.